Auxiliar gerocultor/a – cuidador/a – 13/12/2017

Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit
torn: matí, tarda o nit i/o caps de setmana alterns

Funcions i Tasques a desenvolupar

Ajuda als residents amb la higiene, alimentació i totes les funcions que aquests no puguis realitzar de manera autònoma.
Manteniment i manipulació de sondes, col·lectors, etc. sota la supervisió del personal d’infermeria.
Realització de canvis posturals
Administració de la medicació i realització de cures sota la supervisió del personal d’infermeria.
Neteja dels objectes d’ús personal del resident.
Tenir cura de la roba del resident: dur-la a bugaderia, ordenar l’armari, etc.
Acompanyament als àpats dels residents i facilitar l’alimentació als residents dependents.
Potenciar les funcions de prevenció i animació per millorar la qualitat de vida els residents i actuar sobre les condicions sanitàries i del seu entorn.
Control de totes les incidències o símptomes que afectin als usuaris i comunicació, en el seu cas, a qui procedeixi.
Col·laboració i coordinació amb la resta de personal del centre.
Assistir a les reunions periòdiques de la serva àrea per tal d’unificar la línia de treball i detecció de problemes.
Utilització de protocols per totes les tasques assignades.
Seguir les pautes i indicacions marcades pels caps de torn i altre personal tècnic.
Complir la normativa de riscos laborals.
Vetllar per compliment de la Llei de Protecció de Dades (LPD)
Complir i promoure els sistemes de Qualitat establerts per l’equip directiu.

Competències

Treball en equip. Orientació al resident. Comunicació i visió empàtica. Desenvolupament de les relacions. – Tolerància a la pressió. Compromís amb la organització.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Títol d’auxiliar de geriatria, preferiblement. Es valorarà altra formació en cura de gent gran i/o dependent.

Altres observacions

Contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Diferents possibilitats de torn: matí, tarda o nit. Caps de setmana alterns amb els corresponents dies de lliuratge intersetmanals quan correspongui. Sou segons conveni. Demés condicions a concretar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.