Cap de qualitat – 29/03/2018

29/03/2018
Contracte indefinit.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Reportant a Direcció General, la persona incorporada es responsabilitzarà de la gestió i manteniment de les normes de qualitat, seguretat i higiene alimentaries de l’empresa: APPCC, BRC, IFS-SAE…

Tanmateix, es responsabilitzarà de dur el control de punts crítics, el control i manteniment de registres, PNCH, l’homologació de productes per països tercers, de l’assessorament a producció en canvi de formules o etiquetatge, de gestionar i atendre les auditories internes i externes, de l’elaboració de les fitxes tècniques de producte, així com del càlcul dels seus valors nutricionals.

Competències

Experiència contrastada mínima de tres anys en gestió de qualitat dins del sector alimentació. Imprescindible bon nivell d’anglès, molt valorable residencia en la zona de treball (Garrotxa) i experiència específica en el sector d’elaborats carnis.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Busquem un/a professional jove, amb formació en Ciències i Tecnologia dels aliments, Enginyeria Agrònoma, Biologia, Ciències Químiques, Veterinària o similar. Valorable formació complementaria en l’àmbit de qualitat.

Altres observacions

Contracte indefinit. Salari negociable. Demés condicions a parlar amb l’empresa. El procés de selecció es realitzarà a través d’una empresa intermediària.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.