Cap de secció de farmacologia – 03/05/2017

Indústria

Funcions i Tasques a desenvolupar

Assegurar-se que totes les operacions es realitzen sota les condicions de seguretat i les normes de la correcta fabricació. Coordinar equip humà. Busca activa de millores. Supervisar, coordinar i planificar les tasques de l’equip que treballa en la secció o en el torn de treball. Cuidar l’òptim funcionament de les instal·lacions. Gestionar i realitzar els projectes i tasques específiques que li són assignades. Donar propostes de millora.

Competències

Capacitat de gestió de persones i lideratge d’equips. Habilitats comunicatives, assertiu/iva, capacitat de negociació. Compromís de millora. Adaptabilitat.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Formació universitària relacionada amb les tasques. Certificat Yellow Belt. Experiència en gestió d’equips i preferiblement dins la indústria farmacèutica. Informàtica a nivell usuari. Anglès fluid a nivell oral i escrit. Català i castellà nivell alt. Es valorarà experiència en SAP o altres aplicatius ERP. Es valorarà CPIM, certificació de APICS.

Altres observacions

Es valorarà disponibilitat per treballar en torns rotatius de treball. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.