Cap de trànsit – 09/04/2018

Segons vàlua del candidat
Indefinit
14:00 - 22:00

Funcions i Tasques a desenvolupar

Les principals tasques a realitzar són les següents:
– Planificar les activitats que es repeteixin de forma sistemàtica per facilitar l´obtenció dels recursos i la reducció de costos.
– Gestionar les subcontractacions de cara a un funcionament correcte del servei, buscant sinèrgies i l’optimització dels mitjans per a un òptima rendibilitat.
– Buscar els mitjans i els recursos necessaris per a la captació de nous clients.
– Suport en la negociació i tancament de preus.
– Fer un seguiment de la qualitat del servei generada per la subcontractació des de les delegacions.
– Mantenir un fitxer d´empreses a subcontractar homologades. – Informar resultats al seu responsable.
– Treballar de manera coordinada amb altres àrees per optimitzar els fluxos de retorn.

 

Competències

Català: Natiu
Castellà: Natiu

Coneixements de:
Anglès i / o Francès

Es valoraria tenir algun coneixement de:
Alemany i / o Italià

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Formació professional grau superior o Formació superior en logística i transport
Experiència demostrable de 3 anys en empreses de transport gestionant càrregues.

Altres observacions

S’ofereix
– Treball estable a gran empresa del sector logística
– Sou altament competitiu i en virtut de l´experiència aportada.

Horari de 14 a 22h. Contracte indefinit un cop superat el periode de prova. Sou segons vàlua del candidat.

El procés de selecció es realitzarà a través d’una empresa intermediària.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.