Comercial Venedor – 9/11/17

Funcions i Tasques a desenvolupar

Visites per comercialitzar una plataforma digital a empreses del sector de l’hostaleria. Es busca una persona amb empenta, emprenedora i amb ganes de créixer professionalment.

Competències

Orientació al client. Capacitat de negociació i organització. Tècniques de venda. Gestió del Temps.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Es valoraran estudis de cicle formatiu de la família professional del marqueting, comerç, administració o similar. Es valorarà experiència en feines similar. Es requereix domini de la llengua catalana i castellana tant a nivell parlat com escrit. Interès per les noves tecnologies i saber fer un bon ús de les eines informàtiques bàsiques.

Altres observacions

S’ofereix treballar en una empresa seria en expansió. Es concretaran les condicions econòmiques i contractuals directament entre l’empresa i el candidat.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.