Conductor de primera – 08/03/2018

08/03/2018
Contracte fix.
Horari de 40 hores setmanals.
C.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Anar amb camió, repartir el gènere per les botiges pròpies entre Girona i Barcelona. Recollir el gènere i portar-lo a la Central.

Competències

Persona responsable, amb flexibilitat horària i amb bona predisposició a la feina.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Es valorarà experiència com a transportista i capacitat d’aprenentatge.

Altres observacions

Permís de conduir C (carnet de primera) i CAP. Contracte fix. Horari de 40 hores setmanals. Salari segons conveni. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.