Dependent/a torn de tarda – 11/12/2017

555€/bruts al mes
7 mesos amb possibilitat de pròrroga
Torn de tarda

Funcions i Tasques a desenvolupar

Atenció al client durant tot el procés de compra per garantir la seva satisfacció i fidelitat. Mantenir l’espai de venda en òptimes condicions perquè els clients puguin gaudir de l’autoservei satisfactòriament.

Competències

Alta orientació al client. Persona interessada pel món de la moda. Facilitat de treball en equip i alta capacitat d’aprenentatge.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Es valorarà positivament experiència en retail moda, però en cas de no tenir-ne es valoraran les capacitats i el potencial de la persona. Imprescindible català i castellà a nivell alt.

Altres observacions

Contracte inicial de 7 mesos amb possibilitats de pròrroga. Mitja jornada en horari de tarda. Salari aproximat de 555€/bruts mensuals més dues pagues extres anuals. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.