GEROCULTOR/A PER RESIDÈNCIA ASSISTIDA GENT GRAN A SANT JOAN LES FONTS- 09/05/2018

13.000€ bruts anuals
Estable
TARDES - Setmana 1: Dilluns a diumenge amb descans intersetmanal Setmana 2: Dilluns a divendres

Funcions i Tasques a desenvolupar

Atenció a gent gran amb dificultats per a satisfer les necessitats de la seva vida diària, ja siguin funcionals, d’organització o de convivència.
• Cura i control de l’alimentació.
• Cura de la salut i control de la medicació. Recolzament en la higiene i cura personal.
• Control de les incidències o símptomes que afectin les persones usuàries i comunicació d’aquests, si escau, a l’equip.
• Utilització d’aparells tècnics i de mobilització.
• Estimulació i treball de les capacitats dels usuaris/es per retardar-ne el deteriorament i potenciar la seva autonomia personal.
• Establir una bona comunicació i escolta amb la persona atesa i la seva família o persones de referència.
• Motivació de la persona mitjançant la participació en diverses activitats.
• Potenciació de les relacions humanes, socials i interpersonals.
• Observació, detecció i comunicació de canvis en l’entorn o en la situació de les persones ateses. Prevenció de possibles situacions de risc

Competències

Persona responsable i dinàmica, amb habilitats comunicatives i de treball en equip.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Es valorarà experiència en el sector i tenir coneixements d’Atenció Centrada en la Persona.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.