Graduat/ada ADE i/o Economica (Departament pricing) – 23/08/2017

Als voltants d'Olot
Contracte indefinit
Jornada complerta
B. Vehicle propi

Funcions i Tasques a desenvolupar

En dependència del director comercial, es responsabilitzarà de l’anàlisi i reporting de l’àrea comercial per a proporcionar la informació necessària per a la presa de decisions. A la vegada, serà el principal nexe d’unió entre el deprt. comercial i el de customer service, proporcionant al mateix la informació a nivell de preus, descomptes i promocions a aplicar als clients. Haurà de validar el sistema informàtic de preus, descomptes i promocions en funció dels marges de producte i categorització de clients. Establir i actualitzar les plantilles de clients i condicions. Estadístiques de venda segons el canal/client/producte i marca. Anàlisi de les rendibilitats de clients/canals/zones. Anàlisi de resultats de campanyes i promoció.

 

Competències

Bona comunicació, capacitat de tracte amb el client, atenció al detall, capacitat d’anàlisi, proactivitat, orientació a resultats.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Graduat/da en ADE, Econòmiques, investigació i tècniques mercat, o similar) Capacitat de raonament numèric i anàlisi de dades. Domini d’Excel. Es valorarà coneixements i experiència en el sector de gran distribució. Informàtica nivell usuari.

Altres observacions

Carnet de conduir i vehicle propi. Contracte indefinit. Jornada complerta de dilluns a divendres. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.