Mecànic/a manteniment industrial – 04/09/2017

Serveis
Sou estimat de 21.000 a 23.000 €/anual aprox
Torn intensiu

Funcions i Tasques a desenvolupar

Manteniment de maquinària industrial, preventius, correctius… tant en part elèctrica com mecànica.

Competències

Capacitat de treballar en equip. Persona dinàmica i autònoma.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

No és requisit imprescindible. Però sí es valorarà CFGM/FPI en electromecànica o similar. Experiència en tasques similars mínim 2 anys. Català i castellà nivell entès. Informàtica a nivell usuari.

Altres observacions

Contracte d’un any d’obra i servei prorrogable. Horari de torn intensiu. Sou estimat de 21.000 a 23.000 €/anual aprox. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.