Peó carni aus – 24/01/2018

450€.
de 8 a 14h i de 15 a 17h, els dilluns i els dimarts.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Realitzar operacions de sacrifici, evisceració i especejament i valoració d’aus. Neteja espais i estris. Registres neteja, sacrifici, temperatura, etc.

Competències

Capacitat per aprendre, capacitat de resolució de problemes, capacitat d’organització del treball, capacitat de responsabilitat en el treball, de treball en equip, d’autonomia, de relació interpersonal, d’iniciativa.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Es valorarà experiència i formació en aquest àmbit.

Altres observacions

Feina estable. Horari partit de 8 a 14h i de 15 a 17h, dos dies la setmana, els dilluns i els dimarts. Sou estimat de 450€. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.