Programador/a PLC – 04/04/2018

04/04/2018
Contracte indefinit una vegada superat el període de prova.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Manteniment preventiu i correctiu de la maquinària, programació PLC (Siemens, Omron) i SCADA, realització i manteniment de projectes elèctrics, ajuda a la detecció d’avaries, elaborar informes de les millores i/o eficiències que es puguin detectar en les línies i/o a les instal·lacions.

Competències

Persona dinàmica amb ganes de treballar en fàbrica i amb capacitat per a treballar sota pressió.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Es requereix una experiència de 2 a 5 anys realitzant tasques similars a les descrites. Formació requerida de cicle formatiu de grau superior: Electricitat – Electrònica/ Automatització Industrial. Català i castellà nivell alt imprescindible.

Altres observacions

Contracte indefinit una vegada superat el període de prova. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.