Tècnic/a d’informàtica – 23/01/2018

Funcions i Tasques a desenvolupar

Suport en la programació d’eines administratives i de gestió: programació, implementació i modificació segons necessitats de cada departament. Suport en la implementació d’aplicatius de control de la producció, suport en la implementació i desenvolupament nova ERP Gestió de base de dades, gestió d’arxiu (docuware), gestió de correu, suport als departaments en les seves eines de gestió, solució d’incidències, software, accessos servidor, xarxes, gestió de firewalls, gestió de servidors físics i virtuals, muntatge d’infraestructures i suport a fàbrica.

Competències

Coneixements en programació (Virtual Basic, C#, C++, Java i Java Script), coneixements de base de dades i llenguatge SQL, coneixements en sistemes (hardware) i coneixements en xarxes i tallafocs.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Enginyeria informàtica o CFGS relacionat , experiència de dos anys mínim desenvolupant el rol. Català requerit. Qualsevol altre idioma és ben rebut.

Altres observacions

Contracte indefinit, jornada completa i sou a convenir amb l’empresa. Demés condicions parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.