Tècnic/a d’orientació laboral – 21/09/2017

Ripoll
Serveis
Octubre - Desembre 2017
40h setmanals

Funcions i Tasques a desenvolupar

Tècnic/a d’orientació laboral per a programes d’orientació. Tutories individuals, sessions grupals, coordinació i treball amb xarxa amb recursos, entitats i serveis del territori, acompanyament a la inserció, prospecció d’empresa.

Competències

Habilitats comunicatives, persona resolutiva, acostumada a treballar sota pressió i per objectius. Persona empàtica, acostumada a treballar en equip, autònoma i proactiva, organitzada i que sàpiga planificar-se i prioritzar tasques.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Llicenciatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia.

Experiència en programes d’orientació. Experiència en atenció individual amb col.lectius vulnerables, especialment perceptors de la RMI. Coneixement del model de competències ISFOL així com de la metodologia de Projecte Vital. Català perfectament parlat i escrit.
Informàtica a nivell d’usuari avançat, preferentment amb experiència en els aplicatius GIA.

Altres observacions

40 hores setmanals, repartides en 5 matins i entre 2 i 4 tardes segons necessitats del servei. Durada prevista del contracte de 1/10/2017 a 31/12/2017. Demés condicions a parlar amb l’empresa. Lloc de treball a Ripoll.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.