Aprenent/a de Processos i Qualitat en la indústria alimentària – 04/06/2019

segons conveni
1 anys prorrogable
Partit

Funcions i Tasques a desenvolupar

Preparem a futurs professionals que exerciran la seva activitat laboral en pimes o grans empreses de la indústria alimentària, integrats en un equip de treball en què realitzaran tasques d’organització i control dels processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris. Actuaran com a comandament intermedi sota la supervisió de personal tècnic de nivell superior responsable.

L´oferta inclou cursar el Cicle formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la indústria alimentària en format DUAL alhora que té un contracte per la formació i aprenentatge a jornada completa amb una empresa alimentària que li permet adquirir experiència laboral, finançar-se els estudis i obtenir un salari. En finalitzar els dos anys de contracte, si es superen les proves pertinents, obtindrà la titulació de tècnic superior en Processos i qualitat en la indústria alimentària.

Competències

Persona responsable, motivada i amb ganes d’aprendre.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

– Tenir el títol de Batxillerat o de Tècnic, Tècnic Superior o Especialista.
– Haver superat el COU, el preuniversitari o proves d’accés de majors de 25 anys.
– Haver superat el curs específic per a l’accés als CFGS (CAS) -Tenir un cicle de grau mitjà
– Tenir qualsevol titulació universitària

Altres observacions

És necessari disposar de vehicle.

Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.