Cobertura Temporal del lloc de Treball d’Auxiliar de Turisme i Creació Borsa de Treball – 11/10/2019

11/10/2019

Funcions i Tasques a desenvolupar

Publicació de les bases i la convocatòria per la contractació temporal de la vacant del lloc de treball d’auxiliar de turisme i creació borsa de treball.

Podeu consultar les bases en el següent enllaç per conèixer els requisits generals i específics per participar en la convocatòria, la forma i el termini de presentació de sol·licituds i el procés de selecció.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1720760009_481&idens=1720760009

 

Les sol·licituds per prendre part a les proves d’accés s’adreçaran a l’alcalde de La Vall d’en Bas i es presentaran al Registre general d’aquest, carrer de Sant Esteve núm 3, dilluns a divendres labroables de 8 a 15 h o bé per via telemàtica, a través de la pàgina web www.vallbas.cat 

El termini de presentació és de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.