Dinamitzador/a Espai Jove-19/03/2021

Regulat pel conveni d'Acció Social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc
Professional per fer substitucions puntuals
10.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres

Funcions i Tasques a desenvolupar

Dissenyar, executar i avaluar la programació de l’Espai Jove:

  • Facilitar un espai de trobada per als joves
  • Incentivar iniciatives juvenils
  • Animar als joves dels programes i projectes que es realitzen
  • Preparar i coordinar la programació d’activitats de l’equipament

Competències

  • Comunicació
  • Relació interpersonal/treball en equip
  • Iniciativa

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Diplomat. Català i castellà nivell alt. Experiència en dinamitzar espais de joves, educació en el lleure .
Membre actiu/va d’entitats socials i/o culturals. Ofimàtica i correu electrònic.

Altres observacions

Contracte d’obra i servei. Jornada laboral de 35 hores setmana, de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 20.00h de dilluns a divendres.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.