Infermer/a Responsable per Residència – 15/10/2019

15/10/2019
Un contracte indefinit una vegada superat el període de prova.
Horari principalment de matins i disponibilitat per treballar algun diumenge al mes. Horari de 8h a 15.30h i algun diumenge en torn de tarda de 17h a 20h.

Funcions i Tasques a desenvolupar

– Cures a residents.
– Presa de constants.
– Administració medicació.
– Acompanyament de visites amb el metge.
– Derivació a urgències.
– Contacte amb farmàcia.

Competències

Persona ordenada, empàtica i amb capacitat de treballar en equip.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Grau Infermeria.

Capacitat d’entendre indistintament el català i el castellà.

Altres observacions

S’ofereix un contracte indefinit una vegada superat el període de prova. Horari principalment de matins i disponibilitat per treballar algun diumenge al mes. Horari de 8h a 15.30h i algun diumenge en torn de tarda de 17h a 20h. Salari segons conveni. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.