Metge/ssa de portes -21/06/2019

21/06/2019
Contracte indefinit en règim general.
Feina de 3 tardes a la setmana de 15 a 19h amb possibilitat de substitució de vacances d'una metgessa a jornada sencera, si és possible.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Mútua d’accidents de treball. Empresa de gestió privada dedicada a tenir cura dels treballadors de baixa per accident de treball o per contingència comuna.
– Atenció mèdica de pacients d’urgència: valorar pacient, decidir tractament immediat (si cal derivar a un altre especialista o no). Pautar tractament. Fer seguiment.
– Cribatge de pacients: valorar pacient, decidir si és acceptat com a accident de treball o no. Informar al pacient. Derivar o fer assistència mèdica.
– Seguiment de baixes CC: peritar pacient. Fer seguiment mèdic corresponent de la baixa. Gestions administratives PAM, ICAM, etc. Respostes impugnacions vàries.

Competències

– Habilitats mèdiques. Prevenció de riscos laborals.
– Disposició a l’aprenentatge: Necessari tenir ganes d’aprendre cada dia doncs la normativa laboral és molt variable i cal estar aprenent cada dia.
– Situar-se en el context laboral: Molt important que la persona sigui conscient que gestionem diners públics i per tant no només fa de metge o metgessa sinó de gestor/a i per tant ha de tenir molt clar que no és el mateix treballar a Mútua d’accidents que a un hospital.
– Visió estratègica: Ha de poder analitzar els casos amb visió mèdica però també econòmica i a llarg termini i buscar la millor solució per cada cas.
– Comunicació: Imprescindible. Cal ser un bon comunicador per parlar amb els pacients.
– Treball en equip: Imprescindible treballar sempre en equip i coordinadament els metges i l’equip de prestacions i de rehabilitació.
– Responsabilitat: Treballem amb dades mèdiques i per tant cal responsabilitat màxima.
– Adaptabilitat: Saber buscar i aplicar solucions efectives davant situacions imprevistes.
– Gestió de l’estrès i les emocions: Ser conscient de l’estat d’ànim dels pacients que s’atenen, moltes vegades es visiten després d’un accident i per tant cal ser capaç de processar la situació i actuar d’acord al possible risc de conflicte emocional.
– Dinamisme: Cal ser una persona dinàmica i activa per poder gestionar bé la feina.
– Capacitat de reacció: Poden sorgir imprevistos derivats d’urgències que cal atendre sense estar agendat i planificat pel que cal tenir aquesta capacitat de canvi de plans.
– Gestió del temps: Cal saber gestionar molt bé el temps per a poder fer bé la feina.
– Comunicació escrita: Cal tenir capacitat per redactar informes i fer escrits d’al·legacions i altres que requereixen certa agilitat.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Metge col·legiat. Català i castellà a nivell alt. Ofimàtica, correu electrònic i programa EKON.

Altres observacions

Contracte indefinit en règim general. Feina de 3 tardes a la setmana de 15 a 19h amb possibilitat de substitució de vacances d’una metgessa a jornada sencera, si és possible. Lloc de treball a Olot. Incorporació immediata. Condicions negociables. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.