Oficial 1ª o 2ª de Paletaria – 10/03/2021

A concretar amb el candidat en funció de la categoria i els coneixaments aportats.
Obra o servei amb possibilitats de continuïtat. Prespectives de contracte indefinit.
Intensiu a concretar amb el candidat.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Empresa dedicada a la construcció i la rehabilitació d’habitatges i masies cerca un/a oficial de paleta per realitzar les següents funcions i tasques:

Funcions pròpies d´un oficial de paletaria:

  • Interpretació de plànols
  • Preparació de la zona de treball, mesures, traçat de línies, anivellaments
  • Col.locació d’elements de l’obra, construcció de fonaments, murs, parets, pilars, envans, cobertes, arrebossats i lliscats de parets etc….

Competències

Acreditar experiència com oficial 1ª o 2ª del ram de paleteria.
Iniciativa i bona predisposició per treballar en equip.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Acreditar experiència com oficial 1ª o 2ª del ram de paleteria.

 

Altres observacions

L’empresa està ubicada a Sant Joan les Fonts però tenen obres a tota la província de Girona i el desplaçament es realitza amb vehicle d’empresa.
Es valorarà molt positivament que la persona disposi de carnet de conduir tipus B.
En funció de la residència del candidat se li oferirà l’obra més adequada.

Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.