Oficial de 1a o de 2a de paleteria – 20/01/2020

Funcions i Tasques a desenvolupar

2 Oficials 1ª o 2ª de Paleteria per empresa de construcció, reforma i rehabilitació d’edificis, masies etc…

Tasques d’interpretació de plànols. Preparació de la zona de treball i l’entorn, mesures, traçar línies, anivellaments…

Col.locació d’elements de l’obra: estintolaments , apuntalar, elements auxiliars.

Construcció de fonaments, murs, parets, pilars, envans, cobertes, arrebossats i lliscats de parets etc…

Competències

Competències tècniques per acreditar experiència com a oficial de 1a o 2a del ram de la paleteria. Disposició a l’aprenentatge, comunicació, treball en equip. Responsabilitat, adaptabilitat, organització, inciativa i autonomia.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Formació bàsica d’EGB o ESO. Català i castellà comprès nivell alt.

Altres observacions

Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.