Oficial de 1ª soldadura – 23/02/2021

Funcions i Tasques a desenvolupar

-Soldadura TIG (ferro / inox).
-Soldadura MIG (ferro / inox).
-Lectura i interpretació de plànols
-Experiència amb torn (nivell mig)
-Experiència amb fresa (nivell mig).
-Realització de manteniment mecànic de l’empresa

Competències

  • Responsabilitat
  • Autonomia
  • Capacitat de treball en equip

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

-Experiència amb torn (nivell mig)
-Experiència amb fresa (nivell mig).

Altres observacions

La selecció es realitzarà a través d’una empresa intermediària. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.