Operari/ària de PH torn de tarda – 10/01/2018

10/01/2018
Contracte estable.
Horari de 40 hores setmanals, amb torn rotatiu: de 15:00h a 23:00h i de 18:00h a 02:00h.
B.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Controlar el PH (acidesa) en el procés d’elaboració de iogurts, agafar mostres de iogurt, comprovar el PH mitjançant pH-metre i ordinador, registrar el PH i les incidències, traslladar els carros en tots els processos d’elaboració de iogurts: inici, fermentació, càmera, etc. Tasques de maquinista (verificar la bona marxa de la màquina, posada en marxa i control de la màquina, instal·lacions i annexes, canvi de motlles i bobines de les màquines d’envasar i d’empaquetar). Neteja i manteniment net de les instal·lacions.

Competències

Persona àgil, amb capacitat de resolució de conflictes i incidències, amb dinamisme, amb capacitat d’organització i priorització. Persona amb iniciativa i amb capacitat d’aprenentatge.

 

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Es valorarà haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig de Tècnic de Laboratori o similar (no imprescindible). Valorable experiència en el sector de la indústria. Català i Castellà nivell alt. Informàtica nivell usuari.

Altres observacions

Permís de conduir. Contracte estable. Horari de 40 hores setmanals, amb torn rotatiu: de 15:00h a 23:00h i de 18:00h a 02:00h. Salari segons perfil. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.