Persona per cuina de cafeteria – 29/01/2020

29/01/2020
Un any renovable a indefinit
Jornada completa, horari a concretar amb l'empresa.

Funcions i Tasques a desenvolupar

– Elaboració d’entrapans
– Elaboració de sucs naturals.
– Neteja: neteja de la cuina i dels estris utilitzats durant el servei.
– Stock: aprovisionament de productes de la cuina.

Competències

– Disposició aprenentatge: Interès en evolucionar i fer bé la feina.
– Visió estratègica: Avançar-se als autoconeixements, ser previsor.
– Comunicació: Persona educada i ben parlada.
– Relació interpersonal: Bon ambient laboral i amb els clients.
– Treball en equip: Entendre que som un equip, no competir entre companys.
– Responsabilitat: Persona seria i responsable en la feina, la higiene i els horaris.
– Adaptabilitat: Adaptar-se a les situacions i moments concrets.
– Organització: Saber prioritzar tasques.
– Gestió de l’estrès/ emocions: Persona dinàmica que sàpiga adaptar-se els moments puntuals d’estrès.
– Iniciativa: Ganes de treballar.
– Autonomia: Persona responsable, segura de si mateixa.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Estudis bàsics.
Experiència en el sector
Idiomes: català i castellà nivell alt comprès, parlat i escrit.

Altres observacions

S’ofereix un contracte de 1 any renovable a indefinit. Jornada completa, horari a concretar amb l’empresa. Salari segona conveni. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.