Professor/a de classes de repàs (règim autònom)- 09/09/2021

09/09/2021
A convenir amb l'empresa
9 mesos
16 a 20h

Funcions i Tasques a desenvolupar

F1 -Classes de repàs
Acompanyar l’infant a l’hora de fer els deures
Preparar exercicis relacionats amb el curs en cas de no tenir deures
Explicar els continguts necessaris per a fer les tasques escolars
Corregir els deures ja fets

F2 -Tècniques d’estudi
Valorar quines són les tècniques d’estudi més adequades per cada alumne/a
Ensenyar a fer esquemes, resums i/o dibuixos
Transmetre l’hàbit d’aprendre a aprendre en l’alumnat

F3 -Organització de l’infant
Ajudar a l’infant a organitzar l’agenda setmanal
Planificar els exàmens i els deures
Elaborar horaris per l’alumne/a
Elaborar planificacions per l’alumne/a

F4 -Coordinacions internes
Coordinació d’equip amb els professionals del centre

Competències

C.T. 1 Matemàtiques fins a 4t d’ESO

C.T.2 Llengua catalana i castellana fins a 4t d’ESO

C.T.3 Tècniques d’estudi

C.T.4 Gramàtica anglesa fins a 4t ESO

Tenir un estil de comunicació assertiva i positiva amb l’alumnat

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Batxillerat o Cicles formatius de grau mitjà
Valorable l’experiència en el tracte en infants

Català i castellà nivell C1
Anglès B1 (Batxillerat)

Ofimàtica bàsica

Altres observacions

No cal que tingui una titulació específica, pot ser qualsevol persona amb interès en fer classes de repàs.

Compromís durant tot el curs. – NO LLISTES ENSENYAMENT-

Règim autònoms

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.