Responsable de Taller Mecànic – 20/10/2017

Contracte indefinit
Jornada partida de dilluns a divendres, dissabtes pel matí alterns

Funcions i Tasques a desenvolupar

Contribuir a la consecució dels objectius de l’organització mitjançant una eficaç gestió de les vendes i de les despeses del centre, atenció dels clients i adreça de l’equip. Dirigir, coordinar i supervisar la labor de les persones al seu càrrec, a fi de garantir una atenció de qualitat dels clients per aconseguir fidelitza’ls. Seguir el compliment dels mètodes de treball definits per l’empresa. Gestionar i assignar els recursos a les ordres de treball. Resoldre possibles incidències que puguin sorgir al seu centre segons els criteris i procediments establert per l’empresa. Generar negoci en funció de les característiques de la seva quota de mercat. Detectar la possibilitat de creixement realitzant plans de negoci corresponents per al centre que gestiona, reportant el plantejament del director operatiu.

Competències

Persones entusiastes, proactives, amb habilitats comunicatives, capacitat de gestió d’equips i que sentin passió pel món del motor.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

FP II amb titulació de Automoció (valorable)
Experiència mínima de dos anys portant la responsabilitat d’un taller o en la recepció.

Altres observacions

S’ofereix formar part d’una companyia capdavantera en el sector entrant en un ambiciós projecte de desenvolupament professional i amb un atractiu pla de creixement retributiu en modalitat salarial fixa + variable.
Beneficis en descomptes en tots els nostres tallers per a treballadors i familiars. Descomptes en carburant i xec guarderia.
Jornada partida de dilluns a divendres, dissabtes pel matí alterns. Contracte indefinit. Demés condicons a parlar amb empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.