Suport OTE (Oficina Tècnica Elèctrica) – 22/07/2021

Polígon Poliger Sud, Sector 1
A convenir amb l'empresa
Inici contracte temporal, però és una posició estable
Jornada partida
B. B. Ha de poder arribar a St.Jaume

Funcions i Tasques a desenvolupar

• Entrada de material sol·licitat pel personal elèctric a SAP per tal que magatzem pugui preparar la comanda.
• Creació de materials nous dins del sistema SAP i realització de comandes de material elèctric al departament de compres a través de SAP
• Control i seguiment del material pendent d’entrega a través d’una fulla de ruta de seguiment en excel/SAP.
• Control de material elèctric consumible de taller a través d’excel.
• Administració i control d’ubicació de carros de material elèctric al taller.
• Control del material elèctric utilitzat en els armaris fabricats pels diferents proveïdors d’armaris elèctrics i realitzar el consum dins del sistema SAP.
• Organitzar i coordinar les comandes de mànegues elèctriques a la zona de premuntatges.
• Editar i imprimir llistat de pins (etiquetes de cables)
• Control de l’estoc d’adhesius del marcatge pel muntatge ràpid de la instal·lació
• Edició i manteniment del llistat de materials estàndards TAVIL, que s’utilitzen com a guia del personal elèctric
• Suport al departament de SAT, informant referències i codis d’elements elèctrics
L’objectiu del lloc de treball és: Tenir actualitzat en tot moment el llistat de materials elèctrics, consumits, en estoc i per comprar i satisfer les necessitats dels elèctrics.

Competències

– Iniciativa
– Responsabilitat
– Treball en equip i cooperació
– Adaptació al canvi
– Capacitat d’aprendre
– Preocupació per l’ordre i la qualitat
– Habilitat de comunicació

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Estudis mínims ESO i/o Batxillerat.
Es valorarà més formació en Administració
No és necessària experiència
Idiomes: català i castellà
Informàtica a nivell d’usuari

Altres observacions

Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.