Tècnic/a Comercial per programa HolaDomus- 05/11/2019

05/11/2019
Sou brut anual 27.000€
dilluns a divendres de 9h a 18h (amb 1h per dinar)
B.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Gestió de la cartera d’usuaris interessats:

 • Orientació inicial d’usuaris sobre les possibles mesures de rehabilitació a implementar.
 • accions comercials de conscienciació i captació d’usuaris.
 • Diagnosi d’habitatges i redaccions d’informes preliminars.
 • Seguiment de la cartera de potencials usuaris interessats.
 • Assessorament sobre la solució de finançament.

Gestió de la cartera de professionals:

 • Accions de captació de professionals.
 • Revisió de solvència tècnica i econòmica del professional.
 • Seguiment de la cartera de professionals.
 • Planificació de sessions de formació als professionals.
 • Adaptació dels continguts i materials utilitzats per la formació als professionals.
 • Realitzar sessions de formació a professionals.

Revisió de projectes tècnics i gestió d’incidències:

 • Participació en línia d’atenció als ciutadans.
 • Resolució d’incidències.
 • Revisió de projectes tècnics.
 • Revisió de certificacions i recepció d’obra.

Desenvolupament de negoci: Promoció i expansió del programa:

 • Accions de promoció i difusió del programa a nivell territorial amb objectiu d’expandir el programa.
 •  Seguiment de cartera de municipis interessats en replicar el programa.
 • Desenvolupament de material de difusió del programa.

Gestió Stakeholders:

 • Accions de promoció i difusió del programa a stakeholders (APIs, Gremis, associacions de veïns professionals, col·legis professionals, etc.).
 • Seguiment de cartera de Stakeholders.

 

Competències

Es busca una persona dinàmica, pro-activa, amb iniciativa i amb l’ambició de contribuir a la missió de combatre el canvi climàtic a través de millorar l’eco-sostenibilitat del parc d’habitatges i les condicions de vida dels cituadants.

Es busca una persona:

 • Bon nivell d’autoconeixement: la persona ha de tenir curiositat tècnica i tecnològica per adquirir nous coneixements relacionats amb la rehabilitació eco-sostenible i la seva promoció.
 • Visió estratègica: la persona ha de tenir l’ànim de fer créixer el programa en altres geografies.
 • Bona comunicació: la persona ha de saber transmetre correctament la informació als clients tant telefònicament com presencialment i tenir bons dots de comunicació.
 • Relació interpersonal: la persona ha de sentir-se còmode interactuant amb tot tipus d’agents públics i privats, i en particular amb ciutadans la major part de la jornada.
 • Treball en equip: ha de ser un bon jugador en equip disposat ajudar als companys, respectant les seves opinions i enfocat en l’èxit del programa i no en l’èxit individual.
 • Iniciativa: la persona ha de tenir actitud pro-activa i no esperar rebre instruccions.
 • Autonomia: la persona ha de tenir la capacitat de desenvolupar algunes tasques de forma autònoma.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Estudis: Arquitecte, Arquitecte Tècnic/a, Enginyer/a Superior o Tècnic/a. Es valoraran cursos d’especialització en eficiència energètica i energies renovables.

Es valoraran coneixements tècnics: gestió de cartera de clients (bon/a comunicador/a i amb visió comercial, realització de certificats d’eficiència energètica, gestió d’obra i coneixements en rehabilitació energètica d’habitatges).

Es requereix experiència prèvia en gestió de clients, assessorament i disseny de projectes de rehabilitació i renovació energètica d’habitatges i gestió de projectes.

Idiomes: català i castellà nivell alt comprès, parlat i escrit. Valorable l’anglès.

Informàtica: Bon nivell d’ofimàtica, navegació i correu. Cal domini de programes específics: AutoCAD o similar, Software certificació energètica, TCQ o similar.

Altres observacions

S’ofereix un contracte temporal amb possibilitats de continuïtat. Jornada completa de dilluns a divendres de 9h a 18h (amb 1h per dinar). Sou brut anual 27.000€. Addicionalment, fins a un 30% de remuneració variable en funció d’objectius comercials. Incorporació immediata. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

 • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.