Un/a Persona per a l’Àrea financer/a – departament RRHH – 27/01/2021

Serveis
Estable

Funcions i Tasques a desenvolupar

 • Organització de l’àrea, vetllar per l’obtenció d’informació econòmica i fiscal per assegurar el compliment de la normativa fiscal i mercantil del negoci.
 • Dissenyar i implementar les polítiques financeres i fiscals (negociació amb bancs i d’altres fonts de finançament: subvencions, enisa, cdti…)
 • Realitzar la planificació, el control i seguiment del negoci.
 • Organitzar i dirigir el personal de l’empresa (empresa de petita dimensió): selecció, acollida, formació, polítiques retributives, avaluació de l’acompliment, PRL

Indicadors clau:

 • Estats financers mensuals
 • Obligacions fiscals i legals
 • Informes mensuals de gestió (taules de control)
 • Seguiment pressupostari (planificació, desviacions, àrees de millora)
 • Objectius i sistemes d’avaluació d’acompliment

Competències

 • Compromís i responsabilitat
 • Adaptabilitat
 • Innovació
 • Autonomia i capacitat resolutiva
 • Capacitat de lideratge
 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Organització i planificació

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Grau d’Administració i Direcció d’Empresa (ADE), Econòmiques o titulacions similars.

Es valorarà experiència en posició similar. Elaboració pressupostària, anàlisis i reports a direcció, experiència en gestió laboral i fiscal.

Coneixement ERP (Navision) i microinformàtica avançada (Excel)

Coneixements en sector elèctric, serveis tecnològics i/o Startups

Altres observacions

Es valorarà positivament residència a la Garrotxa.

Demés condicions a parlar amb l’empresa

 • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.