Preselecció bàsica

És un servei que s’ofereix a les empreses que tenen una vacant.

El procediment és el seguent:

Preselecció bàsica

  1. L’empresa té una vacant que vol cobrir i es posa en contacte amb el servei. S’omplen els formularis amb les dades de l’empresa i amb la descripció del lloc de treball.
  2. Un cop rebuda aquesta informació es publica l’oferta a la pàgina web i al plafó d’anuncis de l’Àrea d’Ocupació.
  3. Els candidats s’inscriuen a l’oferta de feina.
  4. S’envia a l’empresa, per correu electrònic, el currículum dels candidats que compleixen els requisits pel lloc demandat.