Preselecció per competències

És un servei innovador que s’ofereix a les empreses tot aportant-los un valor afegit per aconseguir que puguin seleccionar perfils més ajustats a les necessitats reals, tot tenint en compte les seves particularitats.

El procediment és el seguent:

preselecccompok


  1. L’empresa envia la descripció del lloc de treball vacant.
  2. Des de l’Àrea d’Ocupació, es defineixen les competències bàsiques, tècniques i transversals.
  3. Es dissenya un procés de preselecció a mida (proves tècniques, dinàmiques grupals, roleplaying o simulacions, entrevistes per competències, qüestionaris de coneixements previs sobre l’empresa…), tot tenint en compte les necessitats reals de l’empresa i les seves característiques, i seguidament es porta a terme el procés de preselecció amb els/les candidats/es.
  4. Des de l’Àrea d’Ocupació, s’envien els informes valoratius i resultats del procés de preselecció per tal de que l’empresa pugui acabar de valorar els/les candidats/es que més s’ajusten a les necessitats de l’oferta a cobrir.

Algunes empreses per les que s’ha realitzat aquest servei:

mercadonanoel alimentàriahospital d'olotesclatabacus