Suport a la descripció del lloc de treball

La descripció del lloc de treball és un document que recull de manera sistematitzada i sintètica un conjunt d’informació que expliqui per què el lloc de treball és a l’organització, on s’ubica, què ha de fer la persona que l’ocupa i què se n’espera.


descripcio_lloc_treball


L’objectiu és assessorar a l’empresa en aquest aspecte tot facilitant-li les eines necessàries perquè pugui acabar definint tots els llocs de treball de la seva empresa.

  • És un bon exercici per a la planificació dels recursos humans, tant quantitativament com qualitativament.
  • És un instrument que ha de facilitar la comunicació entre els caps i els seus col·laboradors a fi d’esclarir i concretar què és el que s’espera d’ells.
  • Serveix per a valorar econòmicament els llocs de treball en funció de les càrregues de treball, de la responsabilitat i de les capacitats que són necessàries per a ocupar cadascun dels llocs.
  • Facilita que l’empresa, arribat el moment de seleccionar nou personal, pugui ajustar molt més els candidats al lloc de treball a cobrir.

El suport a la descripció de llocs de treball és un servei que oferim amb la finalitat d’assessorar a l’empresa en aquest aspecte tot facilitant-li les eines necessàries perquè pugui acabar definint tots els llocs de treball de la seva empresa. 

Disposar d’aquesta informació actualitzada és un bon exercici per a la planificació dels recursos humans, tant quantitativament com qualitativament, a la vegada que és un instrument que ha de facilitar la comunicació entre els caps i els seus col·laboradors a fi d’aclarir i concretar què és el que s’espera d’ells.

Les descripcions de llocs de treball també serveixen per a valorar econòmicament els llocs de treball en funció de les càrregues de treball, de la responsabilitat i de les capacitats que són necessàries per a ocupar cadascun dels  llocs.

Finalment i de forma col.lateral, disposar d’aquesta informació detallada facilita que l’empresa, arribat el moment de seleccionar nou personal, pugui ajustar molt més els candidats al lloc de treball a cobrir.