Convocatòria d’ajuts per pagar les despeses de transport de cursos de formació

L’Ajuntament d’Olot ha publicat la convocatòria d’uns ajuts per pagar les despeses de transport fora de la comarca de persones en situació d’atur per realitzar cursos de formació professionalitzadora per l’ocupació, per l’any 2017.


REQUISITS

 • Trobar-se en situació legal d’atur i estar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades.
 • Estar inscrites a l’àrea d’ocupació del Mas les Mates.
 • Residir i estar empadronades a la ciutat d’Olot.
 • Realitzar un curs de formació per l’Ocupació fora de la comarca i que aquesta formació no s’ofereixi a la Comarca de la Garrotxa.
 • La formació s’ha de realitzar dins l’any 2017.
 • La formació s’ha de realitzar en el municipi més proper que s’ofereixi.
 • Sempre que sigui possible s’ha d’utilitzar el transport públic pel desplaçament.

PROCEDIMENT

La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Ajuntament d’Olot Passeig Ramon Guillamet, 10 (atencioalciutada@olot.cat · tel. 972 27 91 01)

Aquesta sol·licitud ha d’acompanyar-se de la documentació següent:

 • Model d’instància general.
 • Fotocòpia NIF del sol·licitant.
 • Fotocòpia del full d’inscripció al SOC com a demandant d’Ocupació no ocupat (DONO) amb data anterior a l’inici del curs.
 • Fotocòpia del temari del curs i calendari de realització.
 • Fotocòpia del justificant de la matrícula.
 • Fotocòpia del certificat d’assistència / aprofitament.
 • Justificant d’assistència de tots els dies del curs signat pel centre de formació.
 • Tiquets de transport públic utilitzat amb el preu. (En casos excepcionals i sempre que no hi hagi possibilitats de transport públic pel desplaçament. En aquest cas caldrà justificar la distància recorreguda en quilòmetres i s’aplicarà el preu de 0.19€/km.
 • Document SEPA.

TERMINI

El termini per sol·licitar l’ajut finalitza el 31 de desembre de 2017.

Per a més informació: enllaç bases