INFORMACIÓ SOC (renovació de la demanda d’ocupació)

CANVIS EN EL PROCÉS DE LA RENOVACIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ DEL SOC

El dia 2 de juny de 2021 es torna a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d’ocupació que les persones inscrites com a demandants d’ocupació han de fer de manera personal.

Aquest tràmit, durant el període d’emergència per la COVID-19 s’ha fet d’ofici per part del SOC.

A partir d’aquesta data, 2 de juny de 2021, les persones que vulguin continuar com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) hauran de fer la renovació personalment a través d’algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites:

PER A MÉS INFORMACIÓ: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya