Assessorament puntual

Es treballa de manera concreta i en una única sessió, diferents aspectes, que en un moment donat necessita una persona en el procés de recerca de feina

  • Revisar el currículum per tal de presentar-lo a una oferta laboral concreta amb majors garanties d’èxit
  • Revisió d’una carta de presentació
  • Preparació bàsica abans d’anar a una entrevista de selecció
  • Revisió d’eines, canals i estratègies de recerca de feina