Recursos

A l’hora de buscar feina és molt important conèixer i tenir en compte tots els recursos que estan al nostre abast perquè aquesta recerca sigui més efectiva:

-Fer una bona carta de presentació i un bon currículum

-Preparar bé l’entrevista de feina

-Conèixer els meus punts forts en relació a la feina i l’empresa a la que em presento i tenir arguments per defensar-ho.