[olot.cat] Més de 500 persones troben feina al 2016 gràcies al servei d’ocupació

Durant l’any 2016, un total de 511 persones han trobat feina amb el suport del Servei d’Orientació Laboral del Mas Les Mates. Representa 164 persones més que al llarg del 2015, any en què ja s’havia produït un increment molt important en relació al 2011 que es va tancar amb l’accés de 151 persones al mercat laboral a través d’aquest Servei. “En 5 anys hem aconseguit augmentar un 70% les insercions” ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, que ha atribuït aquests bons resultats a “un triangle d’èxit format pels treballadors, les empreses i l’Ajuntament amb la feina que realitza l’equip de persones treballa al Servei d’Ocupació”.

El perfil majoritari de les persones que, al llarg del 2016 han trobat feina gràcies al Mas Les Mates, és el d’una dona (59’83%), d’entre 20 i 29 anys (36’71%), de nacionalitat espanyola (83’24%) i amb estudis primaris (27’48%).

Pel que fa a les insercions realitzades han estat principalment en el sector del comerç (38’73%), seguida de la indústria (25’72%), els serveis de neteja (7’51%), l’hostaleria (6’36%) i els serveis a les persones (6’01%). En canvi, les ofertes que més han costat de cobrir han estat els tècnics especialistes industrials (mecànics, electricistes, operaris CNC, soldadors…), serveis a les persones (cuidadors atenció sociosanitària) i hostaleria (ajudants de cuina, cuiners i cambrers).

Cal destacar que les persones que han seguit un procés d’orientació per competències han augmentat notablement les possibilitats d’inserció i la qualitat d’aquesta. Un 57’14% de les persones que l’any 2016 han seguit aquest tipus d’orientació ja han trobat feina. D’aquests, el 75% l’ha trobat en relació al seu objectiu laboral i el 15% amb un contracte indefinit des de l’inici de la contractació.

Olot, la segona ciutat de Catalunya amb la taxa més baixa d’atur i la que l’ha reduït més en els últims 3 anys

A Olot el mes de desembre de 2016 hi havia 1.615 persones a l’atur, 225 menys que ara fa un any i 742 menys que al desembre de 2012. Pel que fa al conjunt de la Garrotxa, l’atur afecta a 2.375 persones, 321 menys que ara fa un any i 1.122 menys que el desembre de 2012. Pel que fa a la taxa d’atur a Olot és del 9’82% mentre que un any enrere situada al 11’30% i al desembre de 2012, al 14’67%.

De les ciutats de més de 30.000 habitants, Olot és la segona (després de Sant Cugat) amb la taxa més baixa d’atur i la que més l’ha reduït en els últims tres anys. Si ens fixem en l’afiliació a la Seguretat Social (sumant el règim general i el d’autònoms), s’observa com en els darrers mesos ha anat pujant. A data d’avui a Olot hi ha inscrites 400 persones més afiliades a la Seguretat Social (un total de 11.659 persones) que al mes de desembre de 2015 i a la Garrotxa l’increment és de l’últim any és de 812 persones (ara hi ha 23.053 persones inscrites).

El regidor Estanis Vayreda ha explicat que “com a reptes del 2017 continuarem treballant per millorar la qualitat dels llocs de treball amb un estudi de les característiques del mercat laboral i buscant fórmules que ens permetin ajudar a les persones que fa temps que estan a l’atur”.

 

Pots veure la notícia a olot.cat